Array
Home Novinky BEDNAR FMT - novinky pro rok 2019
Banner

VYSOČINA ZETOR SHOW

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. zve všechny příznivce zemědělské techniky na tradiční akci VYSOČINA ZETOR SHOW do Nového Města na Moravě. Ve čtvrtek 19. září se zde pokusí o překonání hned dvou rekordů: počet traktorů značky ZETOR na jednom místě a nejdelší souvislá řada traktorů. Více informací...

BEDNAR FMT - novinky pro rok 2019
Napsal Milan Kočí   
Středa, 27 Únor 2019 18:00

Společnost BEDNAR FMT v roce 2019 nově uvede do prodeje celkem 7 strojů od zpracování půdy, setí a přihnojování. Jedná se o nový diskový podmítač ATLAS AO_PROFI, široko-záběrový diskový podmítač ATLAS AE_PROFI, univerzální radličkový kypřič VERSATILL VO_PROFI, nový řádkový kypřič STRIP MASTER EN, secí stroj OMEGA OO_FL, secí jednotka ALFA DRILL a nesený čelní zásobník pro hnojivo FERTI-BOX FB_F DUAL.


ATLAS AO_PROFI

Nový diskový podmítač ATLAS AO_PROFI disponuje elektrohydraulickou regulací, což představuje novou dimenzi v komfortu ovládání strojů společnosti BEDNAR FMT. Nový systém ovládání stroje umožňuje vedle snadného nastavení pracovní hloubky diskové sekce i řadu dalších pomocných funkcí, jako je skokové snížení pracovní hloubky disků pro překonání stoupání a opětovné vracení na původní pracovní hloubku, korekci opotřebení disků a jiné. Stroj je vybaven jednodiskovými jednotkami s diskem o průměru 620 mm a tloušťce 6 mm, uspořádanými do tvaru X. Tento systém uspořádání disků zaručuje přímé vedení stroje v ose traktoru. Každá disková jednotka je zároveň vybavena pružinovým NON-STOP jištěním, což zaručuje kvalitní práci i v kamenitých půdách. Diskový podmítač ATLAS AO_PROFI nabízí potenciálním zákazníkům volbu mezi standardními a agresivními disky, se kterými je možné pracovat do hloubky až 16 cm. Integrovaná náprava zlepšuje manévrovatelnost stroje při průjezdu zatáčkami. Integrovanou nápravu ocení především ti, kdo bojují s nájezdy na svá pole. Offsetové uložení zadních pěchů zaručuje vyšší stabilitu stroje při práci. Diskový podmítač lze vybavit řezacím válcem Trash Cutter v celém pracovním záběru stroje. Z nabídky je také možné vybrat podpěrná kola v provedení double, která zajišťují stabilitu bočních rámů. Společnost BEDNAR FMT v současné době nabízí produkt ATLAS AO_PROFI ve dvou pracovních záběrech, a to 5 a 6 metrů.


ATLAS AE_PROFI

Těžký, široko-záběrový diskový podmítač ATLAS AE_PROFI byl poprvé představen v roce 2017 na mezinárodní výstavě AGRITECHNICA. Představený koncept stroje, nyní po náročných testech přichází do běžného prodeje. Velkou předností tohoto stroje je jednoduché a pohodlné elektrohydraulické ovládání všech funkcí přímo z kabiny traktoru, které ocení především samotná obsluha. Připojení k traktoru je realizováno pouze pomocí tří hadic k Load Sensing hydraulickému výstupu traktoru. Samotné řízení stroje je kompatibilní se standardem ISOBUS. Proces rozkládání či skládání stroje je plně automatizován. Obsluha stroj složí nebo rozloží stiskem jediného tlačítka na terminálu ISOBUS v traktoru. Veškeré parametry stroje lze snadno nastavit pomocí terminálu, a to i během práce stroje. Systém ovládání stroje ATLAS AE_PROFI výrazným způsobem usnadňuje nastavení stroje v rozdílných půdních podmínkách. Kromě jiných funkcí je k dispozici i funkce odlehčení, která dočasně sníží pracovní hloubku, například pokud má traktor nedostatek výkonu ve svahu. Stroj také podporuje ISOBUS Task-Controller, který umožňuje automaticky nastavovat pracovní hloubku podle připravené mapy. Současně je možné v terminálu ukládat reálnou pracovní hloubku stroje v každém místě zpracovaného pole. Díky implementaci funkce ISOBUS Section-Control se stroj může automaticky zvedat a spouštět na souvrati. Terminál stroje také umožňuje zobrazovat statistiky odpracovaných hodin, zpracované plochy a výkonnosti stroje. Přímé vedení stroje v ose traktoru je zajištěno uspořádáním disků ve tvaru X. Stroj je vybaven disky o průměru 620 mm a tloušťce 6 mm. Jednodiskové jednotky jsou vybaveny pružinovým NON-STOP jištěním. Pracovní hloubka disků se nastavuje vůči transportním kolům, podpěrným kolům a zadním double válcům, což zajišťuje vyšší stabilitu stroje. Koncepce stroje ATLAS AE_PROFI umožňuje otáčení stroje na souvrati po transportní nápravě, dvojitých otočných kolech a zadních double válcích. Tento systém snižuje napětí v rámech a spojích, čímž se zvyšuje životnost stroje. Konstrukce stroje umožňuje snadný, bezpečný a rychlý transport po pozemních komunikacích v rámci pravidel EU. Diskový podmítač ATLAS AE_PROFI je určený pro obrovské denní výkony a úsporu provozních nákladů, a to díky širokému záběru stroje a vysokým pracovním rychlostem. Je vhodný pro provedení kvalitní podmítky v celém záběru s možností zapravení většího množství posklizňových zbytků. Nově je k dispozici ve dvou variantách pracovních záběrů – 10 a 12,4 m.


VERSATILL VO_PROFI

VERSATILL VO_PROFI je univerzální radličkový kypřič, který společnost BEDNAR představila jako studii na mezinárodní výstavě AGRITECHNICA v německém Hannoveru v roce 2017. Od té doby prošel stroj rozsáhlým testováním v různých podmínkách a nyní jej výrobce nabízejí volně k prodeji. Mezi přednosti stroje patří uspořádání radlic do 5 řad. Toto uspořádání zajišťuje dokonalé překrytí radlic, což zajišťuje rovnoměrné podříznutí půdního profilu. Stroj se vyznačuje vysokou průchodností materiálu. Každá radlice je vybavena horizontálním non-stop jištěním. Integrovaná náprava zlepšuje manévrovatelnost stroje při průjezdu zatáčkami, snižuje poloměr otáčení na souvratích a umožňuje práci bez zadních utužovacích válců. Univerzální radličkový kypřič je vhodný k předseťové přípravě na pozemcích s větším množstvím posklizňových zbytků nebo k intenzivní podmítce strniště do 15 cm. To vše zvládne i ve vlhčích podmínkách. Univerzální radličkový kypřič si můžete pořídit ve dvou pracovních záběrech – 6 a 7,5 m.


STRIP MASTER EN

Nový řádkový kypřič STRIP MASTER EN společnosti BEDNAR vyplňuje dosavadní mezeru v portfoliu strojů značky BEDNAR. Stroj vznikl na základě požadavků zemědělců, klimatických i legislativních změn. Je určený pro zpracování půdy v pásech s možností aplikace hnojiva do dvou vrstev. Výhodou stroje jsou unikátní pracovní orgány, které umožňují aplikaci jak minerálních, tak tekutých hnojiv včetně kejdy nebo digestátu z bioplynových stanic, a to do dvou vrstev. Pracovní orgány tvoří řezací disky, čisticí kotouče, radlice a zadní zarovnávací válečky. Pro udržení jednotné pracovní hloubky v celém záběru má stroj podpěrná kola. Řádkový kypřič STRIP MASTER EN zpracovává půdu v pásech 75 cm (70 cm) do hloubky až 35 cm. V celé šíři pásu je půda nakypřená na zvolenou hloubku a pás je vyčištěn od rostlinných zbytků. Vyčistit řádky od rostlinných zbytků zvládne i ve velkém množství, např. po sklizni kukuřice na zrno. STRIP MASTER je vhodný do půdoochranných technologií, jako prevence proti vodní a větrné erozi. Stroj je k dispozici v pracovním záběru 6 m.


OMEGA OO_FL

Novinkou mezi secími stroji společnosti BEDNAR je odlehčená verze umožňující výsev různých typů plodin a aplikaci hnojiv s velkou variací výsevku. Tento secí stroj prošel v roce 2018 rozsáhlými testy v různých půdních podmínkách. Secí stroje OMEGA OO_FL o záběru 4 m jsou vybaveny zásobníkem o objemu 4000 l a secí stroje o pracovním záběru 6 m mají zásobník o objemu 5000 l. U obou variant pracovních záběrů se jedná o dělený, přetlakový zásobník s poměrem objemů 40:60. Díky přetlakovým zásobníkům je zaručeno přesné dávkování i velkých množství hnojiv. Velkou výhodou secího stroje je zajištění držení stopy za traktorem pomocí uložení diskových sekcí do X. Disky mají průměr 460 mm, což vede k vyšším obvodovým rychlostem, které mají pozitivní vliv na kvalitu předseťové přípravy. Dále je secí stroj vybaven dvoudiskovými přihnojovacími botkami, pneumatikovým pěchem a dvoudiskovou výsevní botkou uloženou na paralelogramu (PSP systém). Stroj lze dovybavit velkým množstvím volitelné výbavy, např. předním Frontpackem a předním Crushbarem. Kalibrace a potenciální vyprazdňování zásobníků je pohodlné díky umístění v zadní části secího stroje. Ovládání secího stroje je jednoduché a intuitivní. Dávkovací systém je plně elektronicky řízen a pracuje na bázi systému ISOBUS, obdobně jako u předchozích verzí secích strojů OMEGA. Inovovaný elektronický řídicí systém nově umožňuje obsluze z kabiny traktoru snadno ovládat nastavení stroje (hloubku disků, přední smyk, zadní příslušenství, hloubku setí, přítlak secích botek). Nově také software podporuje funkce Section-Control (až dvě sekce) a Multi-Control (variabilní dávkování až ze dvou výsevních ústrojí). Na secím stroji lze zvolit meziřádkovou vzdálenost secích botek 12,5 cm nebo 16,5 cm. Secí stroj OMEGA OO_FL je vhodný pro setí jak v systémech konvenční technologie (orba), tak v systémech minimalizačních. Hnojivo lze aplikovat do meziřádku mezi osivo, na povrch nebo společně s osivem. Díky PSP systému ukládají dvoudiskové diskové secí botky osivo do identické hloubky v celé šířce stroje a dokonale kopírují terénní nerovnosti v podélném i příčném směru.


ALFA DRILL

Vlastní secí jednotka ALFA DRILL je další novinkou společnosti BEDNAR. Může být namontována na různé typy strojů z portfolia společnosti BEDNAR. Slouží pro výsev meziplodin, přísevy travin nebo plošnou aplikaci hnojiv. Pomáhá ke zvýšení podílu organické hmoty a zlepšení půdní struktury díky využití meziplodin. ALFA DRILL využívá v oblasti dávkování pod zásobníkem osvědčené robustní nerezové výsevní ústrojí ze secích strojů OMEGA. Předností stroje je jednoduché intuitivní ovládání přímo z kabiny traktoru pomocí terminálu ISOBUS. Secí jednotka rovnoměrně dávkuje i u velkých pracovních záběrů díky výkonnému ventilátoru poháněnému hydromotorem. ALFA DRILL je k dispozici se zásobníkem o kapacitě 400 l a 800 l.


FERTI-BOX FB_F DUAL

Nesený čelní zásobník pro hnojivo FERTI-BOX FB_F DUAL má dvoukomorový přetlakový zásobník o celkovém objemu 2200 l v poměru 70:30. Má dvě dávkovací ústrojí s elektropohony umožňujícími měnit velikost dávek dle agronomické potřeby. Dávkování je řízené přes systém ISOBUS. Zásobník FERTI-BOX FB_F DUAL je přetlakový, což zvyšuje přesnost dávky zejména u hnojiv náročnějších na distribuci. Agreguje se s traktorem do čelní hydrauliky. Hnojivo nebo osivo se dopravuje pneumaticky za traktor k dalšímu stroji, např. TERRALAND TN PROFI a FENIX FN_L.


Zdroj: www.bednar-machinery.com

Podobné články