Array
Home Novinky Oceněné exponáty agrárních veletrhů GRAND PRIX 2014
Banner

VYSOČINA ZETOR SHOW

Společnost ZETOR TRACTORS a.s. zve všechny příznivce zemědělské techniky na tradiční akci VYSOČINA ZETOR SHOW do Nového Města na Moravě. Ve čtvrtek 19. září se zde pokusí o překonání hned dvou rekordů: počet traktorů značky ZETOR na jednom místě a nejdelší souvislá řada traktorů. Více informací...

Oceněné exponáty agrárních veletrhů GRAND PRIX 2014
Napsal Milan Kočí   
Pondělí, 07 Duben 2014 20:00

Součástí oficiálního zahájení mezinárodních agrárních veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA, bylo také vyhlášení výsledků soutěže a předání prestižních ocenění Grand Prix. Tradiční soutěž Grand Prix o nejlepší exponáty veletrhu, oslavila v letošním roce, stejně jako agrární veletrhy 20. výročí svého konání. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 87 exponátů, z nichž 13 získalo cenu Grand Prix. Přihlášené exponáty hodnotila 17 členná mezinárodní komise, složená z předních odborníků v dané oblasti.Oceněné exponáty GRAND PRIX TECHAGRO 2014


V kategorii traktory a manipulační technika, získal cenu exponát


Převodovka CLAAS EQ 200 CMATIC


 • výrobce: CLAAS KGaA mbH
 • vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a. s.

Společnost CLAAS vyvinula vlastní převodovku pro traktory do 180 koňských sil s jedinečnou konstrukcí a vlastnostmi. Jedná se o hydromechanickou převodovku Claas EQ 200 CMATIC se dvěma hydrostatickými jednotkami, lamelovou spojkou pro změnu jízdního rozsahu a sdruženým planetovým soukolím. Nová konstrukce převodovky zajišťuje její vysokou mechanickou účinnost v celém rozsahu rychlostí.


Dalším oceněným exponátem v této kategorii je


Zemědělský traktor KUBOTA M 110GX


 • výrobce: KUBOTA
 • vystavovatel: BONAS s.r.o.

Kolový traktor KUBOTA M 110GX, je vybaven unikátním systémem Bi-Speed, který snižuje poloměr otáčení a zvyšuje ovladatelnost. Systém zvyšuje produktivitu práce při polních pracích, nebo při práci s čelním nakladačem a současně snižuje poškozování podloží při otáčení, kde vnitřní průměr otáčení činí 4,0 m bez brzd.


V kategorii stroje pro zpracování půdy, zakládání a ošetřování porostů, získal cenu exponát


Modulární secí stroj Farmet Falcon 6


 • výrobce: Farmet a.s.
 • vystavovatel: Farmet a.s.

Farmet Falcon 6, je modulárně řešený secí stroj umožňující volit funkční kombinace více pracovních sekcí. Lze využít diferencované zpracování půdy v pásech, spojené se setím a ukládáním minerálních hnojiv do půdy. Další možností je současné setí dvou odrůd stejné plodiny i přesné setí kukuřice, nebo slunečnice.


V kategorii stroje pro hnojení a ochranu rostlin, získal cenu exponát


HARDI DynamicFluid4 – nový systém regulace dávky


 • výrobce: HARDI HEADQUART ERS
 • vystavovatel: UNIMARCO a.s.

Koncept rozvodu kapaliny byl vyvinut pro preciznější aplikaci pesticidů. Systém s keramickým ventilem zajišťuje velmi rychlou regulaci dávky, která probíhá na základě kombinace údajů o otáčkách čerpadla, poloze ventilu, pracovním tlaku a průtoku kapaliny. Rovnoměrná a přesná aplikace umožňuje úsporu pesticidů a tím snížení zatížení životního prostředí.


V kategorii stroje a zařízení pro sklizeň a posklizňovou úpravu, byl oceněn exponát


KRONE AutoCalibrate - automatická kalibrace zařízení pro měření výnosů na řezačkách   KRONE BiG X


 • výrobce: Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
 • vystavovatel: Společná expozice dovozců strojů Krone

AutoCalibrate, je automatický systém pro kontinuální kalibraci výnosového čidla sklízecí řezačky, který pracuje na principu online vážení odvozového prostředku, jehož čidla komunikují s výnosovým čidlem řezačky pomocí mobilní sítě. Díky tomu je dosaženo vysoké přesnosti měření výnosu.


Dalším oceněným exponátem v této kategorii je


Optický třídič Sortex Z+


 • výrobce: Buhler Sortex Ltd.
 • vystavovatel: Buhler AG

Sortex Z+, je optický třídící systém, který integruje spektrální kamery pro identifikaci barvy, tvaru a struktury tříděného materiálu. Poskytuje řešení, pro dosažení maximální kvality produktů v osivářském a potravinářském odvětví.


V kategorii stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat, získal cenu exponát


Koncept automatického krmení skotu Lely Vector


 • výrobce: Lely International N. V.
 • vystavovatel: AGRO-partner s.r.o.

Lely Vector je inteligentní systém přípravy a distribuce krmiva v chovech skotu, který zakládá krmivo dle aktuální potřeby zvířat. Zařízení obsahuje řadu nových a nekonvenčních technických prvků.


Další cenu v této kategorii, získal exponát


Automatická krmná linka TRIOMATIC T40


 • výrobce: TRIOLIET Mullos B. V.
 • vystavovatel: HZT Technik – servis, a. s.

TRIOMATIC T40 je plně automatický systém krmení skotu, který výrazně snižuje pracnost a poskytuje větší flexibilitu přípravy krmiva. Práce zařízení je precizní a energeticky nenáročná.


V kategorii osiva a sadba, prostředky pro agrochemii, získal cenu exponát


APRIM


 • výrobce: Agritec Plant Research s.r.o.
 • vystavovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

APRIM je první odrůda kmínu ozimého se zkrácenou vegetační dobou a sníženým rizikem působení škůdce hálčivce kmínového. Nová odrůda umožňuje další sklizeň předplodiny a má velmi dobrý výnosový potenciál.


Oceněné exponáty GRAND PRIX SILVA REGINA 2014


V kategorii podpůrné systémy pro lesní těžbu, získal cenu exponát


Spaltfix K-600 Vario


 • výrobce: POSCH Gesellschaft m.b.H.
 • vystavovatel: DŘEVO PRODUKT SV, spol. s.r.o.

Spaltfix K-600 je unikátní řešení automatizovaného štípacího procesu palivového dříví v průměru kmene od 0 – 60 cm, s důrazem na kvalitu, efektivitu a bezpečnost práce. Široká variabilita finálního výrobku, rozšiřuje užitnou hodnotu a tím i portfolio uživatelů

.

V kategorii stroje a zařízení, pro přidruženou lesní výrobu, byl oceněn exponát


HarMonit – Telematický systém sledování provozu a výroby harvestorů


 • výrobce: Merimex s.r.o.
 • vystavovatel: Merimex s.r.o.

HarMonit je originální telemetrický a telematický systém českého výrobce, který monitoruje výkon stroje, diagnostikuje pracovní režim a zaznamenává data pro další analytickou činnost. Systém má potenciál širokého uplatnění v lesnickém sektoru, jak v ČR, tak i v zahraničí.


Oceněné exponáty GRAND PRIX ANIMAL VETEX 2014


V kategorii výživa a zdraví zvířat, byl oceněn exponát


Farm-bolus


 • Výrobce: E-cow
 • Vystavovatel: NutriVet, s.r.o.

Farm-bolus, měří kontinuálně pH a teplotu bachorové tekutiny skotu. Monitoruje základní parametr bachorové fermentace a umožňuje včasnou diagnostiku bachorové acidózy. Uplatní se v chovech vysoko produkčních dojnic, řízení výživy a prevenci indigescí.


Oceněné exponáty GRAND PRIX BIOMASA 2014


V kategorii stroje a zařízení pro zpracování biomasy, získal ocenění exponát


Kotel na biomasu ECO HK 30 kW


 • výrobce: Hargassner Ges. mbH
 • vystavovatel: DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s.r.o.

Nový kotel ECO HK 30 kW dosahuje díky své konstrukci špičkové emisní parametry a vysoké účinnosti v celém výkonovém rozsahu. Zásluhou energeticky efektivním motorům a pohonům, je vlastní spotřeba elektřiny velmi příznivá. Kotel poskytuje maximální úroveň uživatelského komfortu.


Zdroj: www.bvv.cz