Array
Home
Banner

Traktory ZETOR vyjely se svou show

Oblíbená ZETOR TRACTOR SHOW v červnu zavítala do Pobaltí. Traktory ZETOR se během tří zastávek předvedly v Litvě a Estonsku. Akce navštívily stovky zemědělců, farmářů a příznivců značky. V průběhu konání ZETOR TRACTOR SHOW byly k vidění novinky z dílny brněnského výrobce traktorů při práci v reálném terénu. ...

Oceněné exponáty agrárních veletrhů GRAND PRIX 2014
Napsal Milan Kočí   

Součástí oficiálního zahájení mezinárodních agrárních veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA, bylo také vyhlášení výsledků soutěže a předání prestižních ocenění Grand Prix. Tradiční soutěž Grand Prix o nejlepší exponáty veletrhu, oslavila v letošním roce, stejně jako agrární veletrhy 20. výročí svého konání. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 87 exponátů, z nichž 13 získalo cenu Grand Prix. Přihlášené exponáty hodnotila 17 členná mezinárodní komise, složená z předních odborníků v dané oblasti.Oceněné exponáty GRAND PRIX TECHAGRO 2014


V kategorii traktory a manipulační technika, získal cenu exponát


Převodovka CLAAS EQ 200 CMATIC


 • výrobce: CLAAS KGaA mbH
 • vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a. s.

Společnost CLAAS vyvinula vlastní převodovku pro traktory do 180 koňských sil s jedinečnou konstrukcí a vlastnostmi. Jedná se o hydromechanickou převodovku Claas EQ 200 CMATIC se dvěma hydrostatickými jednotkami, lamelovou spojkou pro změnu jízdního rozsahu a sdruženým planetovým soukolím. Nová konstrukce převodovky zajišťuje její vysokou mechanickou účinnost v celém rozsahu rychlostí.


Dalším oceněným exponátem v této kategorii je


Zemědělský traktor KUBOTA M 110GX


 • výrobce: KUBOTA
 • vystavovatel: BONAS s.r.o.

Kolový traktor KUBOTA M 110GX, je vybaven unikátním systémem Bi-Speed, který snižuje poloměr otáčení a zvyšuje ovladatelnost. Systém zvyšuje produktivitu práce při polních pracích, nebo při práci s čelním nakladačem a současně snižuje poškozování podloží při otáčení, kde vnitřní průměr otáčení činí 4,0 m bez brzd.


V kategorii stroje pro zpracování půdy, zakládání a ošetřování porostů, získal cenu exponát


Modulární secí stroj Farmet Falcon 6


 • výrobce: Farmet a.s.
 • vystavovatel: Farmet a.s.

Farmet Falcon 6, je modulárně řešený secí stroj umožňující volit funkční kombinace více pracovních sekcí. Lze využít diferencované zpracování půdy v pásech, spojené se setím a ukládáním minerálních hnojiv do půdy. Další možností je současné setí dvou odrůd stejné plodiny i přesné setí kukuřice, nebo slunečnice.


V kategorii stroje pro hnojení a ochranu rostlin, získal cenu exponát


HARDI DynamicFluid4 – nový systém regulace dávky


 • výrobce: HARDI HEADQUART ERS
 • vystavovatel: UNIMARCO a.s.

Koncept rozvodu kapaliny byl vyvinut pro preciznější aplikaci pesticidů. Systém s keramickým ventilem zajišťuje velmi rychlou regulaci dávky, která probíhá na základě kombinace údajů o otáčkách čerpadla, poloze ventilu, pracovním tlaku a průtoku kapaliny. Rovnoměrná a přesná aplikace umožňuje úsporu pesticidů a tím snížení zatížení životního prostředí.


V kategorii stroje a zařízení pro sklizeň a posklizňovou úpravu, byl oceněn exponát


KRONE AutoCalibrate - automatická kalibrace zařízení pro měření výnosů na řezačkách   KRONE BiG X


 • výrobce: Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
 • vystavovatel: Společná expozice dovozců strojů Krone

AutoCalibrate, je automatický systém pro kontinuální kalibraci výnosového čidla sklízecí řezačky, který pracuje na principu online vážení odvozového prostředku, jehož čidla komunikují s výnosovým čidlem řezačky pomocí mobilní sítě. Díky tomu je dosaženo vysoké přesnosti měření výnosu.


Dalším oceněným exponátem v této kategorii je


Optický třídič Sortex Z+


 • výrobce: Buhler Sortex Ltd.
 • vystavovatel: Buhler AG

Sortex Z+, je optický třídící systém, který integruje spektrální kamery pro identifikaci barvy, tvaru a struktury tříděného materiálu. Poskytuje řešení, pro dosažení maximální kvality produktů v osivářském a potravinářském odvětví.


V kategorii stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat, získal cenu exponát


Koncept automatického krmení skotu Lely Vector


 • výrobce: Lely International N. V.
 • vystavovatel: AGRO-partner s.r.o.

Lely Vector je inteligentní systém přípravy a distribuce krmiva v chovech skotu, který zakládá krmivo dle aktuální potřeby zvířat. Zařízení obsahuje řadu nových a nekonvenčních technických prvků.


Další cenu v této kategorii, získal exponát


Automatická krmná linka TRIOMATIC T40


 • výrobce: TRIOLIET Mullos B. V.
 • vystavovatel: HZT Technik – servis, a. s.

TRIOMATIC T40 je plně automatický systém krmení skotu, který výrazně snižuje pracnost a poskytuje větší flexibilitu přípravy krmiva. Práce zařízení je precizní a energeticky nenáročná.


V kategorii osiva a sadba, prostředky pro agrochemii, získal cenu exponát


APRIM


 • výrobce: Agritec Plant Research s.r.o.
 • vystavovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

APRIM je první odrůda kmínu ozimého se zkrácenou vegetační dobou a sníženým rizikem působení škůdce hálčivce kmínového. Nová odrůda umožňuje další sklizeň předplodiny a má velmi dobrý výnosový potenciál.


Oceněné exponáty GRAND PRIX SILVA REGINA 2014


V kategorii podpůrné systémy pro lesní těžbu, získal cenu exponát


Spaltfix K-600 Vario


 • výrobce: POSCH Gesellschaft m.b.H.
 • vystavovatel: DŘEVO PRODUKT SV, spol. s.r.o.

Spaltfix K-600 je unikátní řešení automatizovaného štípacího procesu palivového dříví v průměru kmene od 0 – 60 cm, s důrazem na kvalitu, efektivitu a bezpečnost práce. Široká variabilita finálního výrobku, rozšiřuje užitnou hodnotu a tím i portfolio uživatelů

.

V kategorii stroje a zařízení, pro přidruženou lesní výrobu, byl oceněn exponát


HarMonit – Telematický systém sledování provozu a výroby harvestorů


 • výrobce: Merimex s.r.o.
 • vystavovatel: Merimex s.r.o.

HarMonit je originální telemetrický a telematický systém českého výrobce, který monitoruje výkon stroje, diagnostikuje pracovní režim a zaznamenává data pro další analytickou činnost. Systém má potenciál širokého uplatnění v lesnickém sektoru, jak v ČR, tak i v zahraničí.


Oceněné exponáty GRAND PRIX ANIMAL VETEX 2014


V kategorii výživa a zdraví zvířat, byl oceněn exponát


Farm-bolus


 • Výrobce: E-cow
 • Vystavovatel: NutriVet, s.r.o.

Farm-bolus, měří kontinuálně pH a teplotu bachorové tekutiny skotu. Monitoruje základní parametr bachorové fermentace a umožňuje včasnou diagnostiku bachorové acidózy. Uplatní se v chovech vysoko produkčních dojnic, řízení výživy a prevenci indigescí.


Oceněné exponáty GRAND PRIX BIOMASA 2014


V kategorii stroje a zařízení pro zpracování biomasy, získal ocenění exponát


Kotel na biomasu ECO HK 30 kW


 • výrobce: Hargassner Ges. mbH
 • vystavovatel: DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s.r.o.

Nový kotel ECO HK 30 kW dosahuje díky své konstrukci špičkové emisní parametry a vysoké účinnosti v celém výkonovém rozsahu. Zásluhou energeticky efektivním motorům a pohonům, je vlastní spotřeba elektřiny velmi příznivá. Kotel poskytuje maximální úroveň uživatelského komfortu.


Zdroj: www.bvv.cz

Reklamní bannery

Banner
Banner
Banner
Postřikovače - výroba a prodej, manipulační technika, střešní světlíky
Banner